ห้องพักผู้ป่วยใน

 หน้าแรก
 » ห้องพักผู้ป่วยใน  แบ่งปันไปยัง facebook
อาคาร A
ห้องพิเศษเดี่ยว เด็ก

ห้องพิเศษเดี่ยว เด็ก

ห้อง ICU

ห้อง ICU

ห้องคลอด / รอคลอด

ห้องคลอด / รอคลอด

ห้องพิเศษ Deluxe

ห้องพิเศษ Deluxe

ห้องพิเศษเดี่ยว Standard

ห้องพิเศษเดี่ยว Standard

ห้องพิเศษคู่

ห้องพิเศษคู่

ห้องรวมแอร์

ห้องรวมแอร์

ห้อง Observe

ห้อง Observe

อาคาร A (ห้องเด็ก)
ห้องเด็ก NICU

ห้องเด็ก NICU

ห้องเด็กป่วย

ห้องเด็กป่วย

ห้องแรกเกิด

ห้องแรกเกิด

อาคาร B
ห้อง Super V.I.P

ห้อง Super V.I.P

ห้อง V.I.P

ห้อง V.I.P

ห้องเดี่ยว Superior

ห้องเดี่ยว Superior

อาคาร B (ห้องเด็ก)
Super VIP เด็ก

Super VIP เด็ก

ห้องพิเศษ Deluxe เด็ก

ห้องพิเศษ Deluxe เด็ก

Ward หัวใจพิเศษ
ห้องเดี่ยว Standard

ห้องเดี่ยว Standard

ห้อง Deluxe

ห้อง Deluxe