โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ทุกพื้นที่ ปลอดโควิด

 Home
» Chularat Channel » โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ทุกพื้นที่ ปลอดโควิด  แบ่งปันไปยัง facebookโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์  มั่นใจมาตรการพร้อมรับมือสถานการณ์การระบาด COVID-19 (ระลอกใหม่) 

1. คัดกรองและป้องกันผู้ป่วย
    1.1 ตั้งจุดคัดกรองผู้รับบริการก่อนเข้า รพ.
    1.2 เน้นการล้างมือเพื่อลดการสัมผัสและแพร่กระจายเชื้อ
    1.3 เว้นระยะห่าง
    1.4 แยกผู้ป่วยตรวจนอกอาคาร กรณีมีปัญหาทางเดินหายใจ

2. ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
    2.1 ทำความสะอาดลิฟท์ ประตู โต๊ะ เก้าอี้ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 30 นาที
    2.2 เพิ่มจุดบริการแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้
    2.3 ฉากกั้นแยกผู้โดยสาร รถบริการ และทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้
    2.4 อบฆ่าเชื้อด้วยโอโซน ทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและห้องพักผู้ป่วย

อัพเดตเมื่อวันที่ : 25 มิถุนายน 2563