คุณภาวนา เจนสมุทรสินธุ์ บอกเล่าประสบการณ์ตรง พบก้อนการจากคลำเต้านม แล้วเข้าตรวจด้วยดิจิตอล แมมโมแกรม + อัลตร้าซาวด์ เจอมะเร็งเต้านม

 หน้าแรก
» Chularat Channel » คุณภาวนา เจนสมุทรสินธุ์ บอกเล่าประสบการณ์ตรง พบก้อนการจากคลำเต้านม แล้วเข้าตรวจด้วยดิจิตอล แมมโมแกรม + อัลตร้าซาวด์ เจอมะเร็งเต้านม  แบ่งปันไปยัง facebook

อัพเดตเมื่อวันที่ : 5 ตุลาคม 2563