แพคเกจ ก่อนแต่งงานและคัดกรองมีบุตรยาก - Chularat 3 International Hospital

 Home
» A Complete Health CheckUp Programs » แพคเกจ ก่อนแต่งงานและคัดกรองมีบุตรยาก แบ่งปันไปยัง facebook
รายการ   ก่อนแต่งงาน mini ก่อนแต่งงาน คัดกรองมีบุตรยาก ก่อนแต่งงานและคัดกรองมีบุตรยาก
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
1. ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์  
2. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด(CBC)      
3. ตรวจหมู่เลือด(ABO)        
4. ตรวจหาหมู่เลือด RH(Blood group RH)        
5. ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย(Hemoglobin Typing)      
6. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(HBsAg)        
7.ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี(Anti-HBs)          
8.ตรวจกามโรค(VDRL)        
9.ตรวจเชื้อไวรัสเอชไอวี(Anti HIV)        
10.ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน(Rubella IgG)            
11.ตรวจมะเร็งปากมดลูก(Pap smear)            
12.ตรวจปัสสาวะ(Urine Analysis)              
13.ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ(Chest x-ray)              
14.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG)            
15.ตรวจอัลตร้าซาวด์อุ้งเชิงกราน(Viginal Ultrasound)                
16.ตรวจเอกซเรย์ดูมดลูกและท่อนำไข่(รวมฉีดสี) Hysterosalpingography              
17.ตรวจความสมบูรณ์ของอสุจิ(Semen Analysis)                
อัตราแพคเกจ (ตรวจเดี่ยว) 2,900 2,900 3,500 4,000 800  4,200  3,500 7,000
อัตราแพคเกจกรณีมาตรวจพร้อมกัน (มาคู่) 4,900   6,900 4,900   9,900

 

ชื่อ-นามสกุล**
อายุ**
เบอร์โทรศัพท์**
อีเมล
วันที่สะดวกให้ติดต่อกลับ
เวลาที่สะดวก

 ช่วงเช้า  ช่วงบ่าย

**โค้ด**
  

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900