โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคมะเร็ง - Chularat 3 International Hospital

 Home
» A Complete Health CheckUp Programs » โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคมะเร็ง แบ่งปันไปยัง facebook

โปรแกรม เลือก

ตรวจคัดกรองมะเร็งชาย 

ตรวจคัดกรองมะเร็งหญิง 

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900