โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2564 - Chularat 3 International Hospital

 Home
» A Complete Health CheckUp Programs » โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2564 แบ่งปันไปยัง facebook
โปรแกรม เลือก

โปรแกรมตรวจสุขภาพ basic

โปรแกรมตรวจสุขภาพ  standard male

โปรแกรมตรวจสุขภาพ  standard female

โปรแกรมตรวจสุขภาพ   Advance male 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ   Advance female

โปรแกรมตรวจสุขภาพ  Premium male 

โปรแกรมตรวจสุขภาพ  Premium female รายการตรวจเพิ่มเติม เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพแพคเกจหลัก


inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900