โปรแกรมตรวจสุขภาพ คัดกรองไวรัสตับอักเสบ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โปรแกรมตรวจสุขภาพ » โปรแกรมตรวจสุขภาพ คัดกรองไวรัสตับอักเสบ แบ่งปันไปยัง facebook

 

รายการตรวจ

แพคเกจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ

คัดกรองไวรัสตับบี คัดกรองไวรัสตับบี+ซี คัดกรองไวรัสตับบีและซี
CUGI/CUGI001 CUGI/CUGI002 CUGI/CUGI003
1. ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจการทำงานของตับ(ALT)
3. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(HBsAg)    
4. ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี(Anti-HBs)    
5. ตรวจหาการเคยได้รับไวรัสตับอักเสบ บี (Anti-HBc)    
6. ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบซี(Anti-HCV)      
ราคาเต็ม 2,140 2,100 3,080
ราคาแพคเกจ 1,800 1,800
 2,500

 

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900