โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561 - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โปรแกรมตรวจสุขภาพ » โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561 แบ่งปันไปยัง facebook

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561

ตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคตามช่วงวัย

 

 

รายการตรวจ

Freshy 

Junior   Young Executive  Executive   Senior Executive
ชาย  หญิง  ชาย   หญิง ชาย   หญิง ชาย หญิง
 15 – 30 ปี   31 – 40 ปี   41 – 50 ปี    51 – 60 ปี    60 ปีขึ้นไป    60 ปีขึ้นไป
17 รายการ   30 รายการ  31 รายการ  33 รายการ  34 รายการ  38 รายการ  40 รายการ  41 รายการ 43 รายการ 
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์(Physical Examination)    
2.ตรวจวัดความดันโลหิต (Blood Pressure Measurement)    
3.ตรวจมวลไขมันใต้ผิวหนัง (Body Composition Analysis)    
4.ตรวจเอกซเรย์ปอดและหัวใจ (Chest x- ray)    
5.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)      
6.ตรวจการไหลเวียนของระบบเส้นเลือด (ABI Vascular Screening)                
7.ตรวจความหนาแน่นกระดูกบริเวณข้อเท้า (Bone Screening)        
8.ตรวจความหนาแน่นกระดูก (Bone Densitometer)          
9.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
(Ultrasound Whole Abdomen)
       
10.ตรวจกล้ามเนื้อหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง
(Echo Cardiogram)
             
11.ตรวจมะเร็งเต้านม
(Digital Mammogram&Ultrasound Breast )
           
12.ตรวจมะเร็งปากมดลูกชนิดธรรมดา (Pap smear)                  
13.ตรวจมะเร็งปากมดลูกชนิดพิเศษ (Thin Prep)                
14.ตรวจสายตาโดยจักษุแพทย์ (Ophthalmologist)              
15.การตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer)              
16.การตรวจสายตา (Slit Lamp)              
17.ตรวจวัดสายตา(Auto Refract)      
18.ตรวจสมรรถภาพปอด (PFT)              
19.ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HBA1C)  
20.ตรวจการอักเสบของหลอดเลือด (hs-CRP)      
21.ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์ (TSH)  
22.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ(AFP)  
23.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหาร (CEA)          
24.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้, ตับอ่อน (CA 19 -9)          
25.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ (CA125)              
26.ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA)            
27.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)  
28.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)  
29.ตรวจระดับไขมันในเลือด
(Cholesterol, Triglyceride, LDL, HDL)
 
30.ตรวจการทำงานของตับ (AST, ALT)  
31.ตรวจการทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)  
32.ตรวจสารโปรตีนในร่างกาย
(Albumin, Globulin, Total Protein)
 
33.ตรวจภาวะตัวเหลือง ตาเหลือง
(Direct Bilirubin, Total Bilirubin)
 
34.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)  
35.ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti-HBs)  
36.ตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine)  
37.ตรวจกรดยูริค (Uric Acid)  
38.ตรวจปัสสาวะ (Urine Analysis)  
39.ตรวจเม็ดเลือดแดงแฝงในอุจจาระ (Stool Occult Blood)          
ราคาปกติ (บาท)  4,400  11,530 12,579  13,420   18,170  21,710  27,890 23,110 29,290
ราคาแพคเกจ (บาท) 2,000  4,500  4,500  9,500  10,500  15,500 19,500 17,000 20,000

หมายเหตุ

1.กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง

2.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและรายการตรวจสุขภาพประจำปีบางรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอคำแนะนำหรือนัดหมายตรวจสุขภาพประจำปีได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพครบวงจร โทร.0-2033-2900 ต่อ 3348, 3349

 

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900