โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โปรแกรมตรวจสุขภาพ » โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ แบ่งปันไปยัง facebook

 

รายการตรวจ

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ
Heart A1 Heart A2 Heart A3 Heart B1 Heart B2 Heart B3
(Echo) (Echo+Calcium Score) (Echo+CTA) (Est) (Est+Calcium Score) (Est+CTA)
1.ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์หัวใจ Physical Examination
2.ตรวจความดันโลหิตและสัญญาณชีพBlood pressure&Vital Sign
3.ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest x-ray   
4.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG  
5.ตรวจกล้ามเนื้อหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง Echo cardiogram        
6.ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise Stress Test      
7.ตรวจปริมาณแคลเซียมที่หลอดเลือดหัวใจ Calcium score CT        
8.ตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง(รวมฉีดสี) Cardiac CT with Contrast        
9.ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
10.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
11.ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol
12.ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride
13.ตรวจระดับไขมันชนิดดีในเลือด HDL
14.ตรวจระดับไขมันชนิดร้ายในเลือด LDL
15.ตรวจการทำงานของไต Creatinine
อัตราปกติ 6,140 11,640 31,140
6,640 12,140 31,640
อัตราแพคเกจ 4,500 8,500
19,500 4,500 8,500 19,500

 

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900