โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคมะเร็ง - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โปรแกรมตรวจสุขภาพ » โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคมะเร็ง แบ่งปันไปยัง facebook

 

รายการตรวจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคมะเร็ง
Cancer screening Advance Advance
Cancer screening Male Cancer screening Female
1.ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ Physical Examination
2.ตรวจความดันโลหิตและสัญญาณชีพBlood pressure&Vital Sign
3.ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest x-ray
4.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน U/S Upper Abdomen    
5.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด U/S Whole  Abdomen  
6.ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC      
7.ตรวจการทำงานของตับ ALT    
8.ตรวจการทำงานของไต Creatinine    
9.ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Analysis
10.ตรวจหาเลือดในอุจจาระ Stool Occult Blood
11.ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ AFP
12.ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CEA
13.ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ CA19 -9
14.ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA    
15.ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA125    
16.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกชนิดพิเศษ Thin Prep    
อัตราปกติ 6,270 8,560 10,840
อัตราแพคเกจ 3,900 5,500
7,500

 

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900