โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทอง - โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

 หน้าแรก
» โปรแกรมตรวจสุขภาพ » โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทอง แบ่งปันไปยัง facebook

 
รายการตรวจ

โปรแกรมตรวจสุขภาพวัยทอง
Vital life A Vital life B Vital life Plus
1.ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์หัวใจ Physical Examination
2.ตรวจความดันโลหิตและสัญญาณชีพBlood pressure&Vital Sign
3.ตรวจดัชนีมวลกาย BMI
4.ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest x-ray    
5.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG  
6.ตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC  
7.ตรวจระดับไขมันคลอเลสเตอรอลในเลือด Cholesterol  
8.ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด Triglyceride    
9.ตรวจระดับไขมันชนิดดีในเลือด HDL
10.ตรวจระดับไขมันชนิดร้ายในเลือด LDL
11.ตรวจการทำงานของตับ AST
12.ตรวจการทำงานของตับ ALT
13.ตรวจการทำงานของไต Creatinine
14.ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ Urine Analysis    
15.ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1C    
16.ตรวจระดับแร่ธาตุในร่างกาย Electrolyte    
17.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด U/S Whole  Abdomen  
18.ตรวจสุขภาพฟันโดยทันตแพทย์ Dental Examination  
19.ตรวจตาโดยจักษุแพทย์ Eye Examination  
20.ตรวจความดันลูกตา Tonometer  
21.ตรวจตาด้วยกล้อง Slit Lamp  
22.ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ Auto refractometer  
23.ตรวจสมรรถภาพหลอดเลือด ABI    
24.ตรวจความหนาแน่นกระดูกบริเวณสะโพกและกระดูกสันหลังส่วนล่าง Bone Densitometry Hip&Lumbar    
อัตราปกติ 4,080 9,480 13,280
อัตราแพคเกจ 2,500 6,900
8,900

  - โปรแกรม Vital Life A และ Vital Life B เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป
 -  โปรแกรม Vital Life Plus สำหรับผู้หญิงที่อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปและผู้ชาย 70ปีขึ้นไป หรือมีประวัติเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน เช่น ส่วนสูงลดลง ประวัติบิดาหรือมารดากระดูกสะโพกหัก

สอบถามข้อมูลและเข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

88/8-9 ถนนเทพารักษ์ กม.14.5 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-033-2900