Knowledge of Health

 Home
» Knowledge of Health แบ่งปันไปยัง facebook
จำนวนทั้งหมด 193 รายการ
หน้า
1
2
3
4
5
6
...
20
โรคไข้เลือดออก..ภัยจากยุงตัวร้าย (Dengue fever)

โรคไข้เลือดออก..ภัยจากยุงตัวร้าย (Dengue fever)

Update : 5 มิ.ย.63
โรคไข้เลือดออกเกิดจากไวรัสเดงกี โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ มักพบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยเฉพาะช่วงอายุ 2-8 ขวบ ผู้ใหญ่ก็มีโอกาสเป็นได้ ยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้ยุงลายชุกชุม
หน้า
1
2
3
4
5
6
...
20
จำนวนทั้งหมด 193 รายการ