ความรู้สุขภาพและบทความแพทย์

 หน้าแรก
» ความรู้สุขภาพและบทความแพทย์ แบ่งปันไปยัง facebook
จำนวนทั้งหมด 144 รายการ
หน้า
1
2
3
4
5
...
15
โรคไข้เลือดออก..ภัยจากยุงตัวร้าย (Dengue fever)

โรคไข้เลือดออก..ภัยจากยุงตัวร้าย (Dengue fever)

อัพเดต : 5 มิ.ย.63
โรคไข้เลือดออกเกิดจากไวรัสเดงกี โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรคที่สำคัญ มักพบบ่อยในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี โดยเฉพาะช่วงอายุ 2-8 ขวบ ผู้ใหญ่ก็มีโอกาสเป็นได้ ยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้ยุงลายชุกชุม
หน้า
1
2
3
4
5
...
15
จำนวนทั้งหมด 144 รายการ