ความรู้สุขภาพและบทความแพทย์

 หน้าแรก
» ความรู้สุขภาพและบทความแพทย์ แบ่งปันไปยัง facebook
จำนวนทั้งหมด 42 รายการ
หน้า
1
2
3
4
5
ฝังแร่ นวัตกรรมทางการแพทย์แบบใหม่ โดยไม่ต้องผ่าตัด

ฝังแร่ นวัตกรรมทางการแพทย์แบบใหม่ โดยไม่ต้องผ่าตัด

บทความจาก นพ.วิรุณ โทณะวณิก
อัพเดต : 3 ก.ย.61
มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคของผู้ชายที่เป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 พบได้มากถึง 1 ใน 6 ของผู้ชายที่สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป มะเร็งต่อมลูกหมากมักจะไม่แสดงอาการแต่จะทราบได้จากการตรวจหาค่ามะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
ความรู้ทั่วไปสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการผ่าตัดต่ออวัยวะ

ความรู้ทั่วไปสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการผ่าตัดต่ออวัยวะ

บทความจาก นพ.วิชิต ศิริทัตธำรง
อัพเดต : 25 มิ.ย.61
การผ่าตัดต่ออวัยวะ หมายถึงการผ่าตัดที่กระทำในผู้ป่วยที่มีอวัยวะอันได้แก่ แขน ,ขา ,มือ ,นิ้ว หรืออวัยวะเพศขาดออกจากร่างกาย หรือไม่ขาดออกไปจากร่างกายหมด
หน้า
1
2
3
4
5
จำนวนทั้งหมด 42 รายการ