สาเหตุ ของโรคปวดหลัง

 Home
» Knowledge of Health » สาเหตุ ของโรคปวดหลัง แบ่งปันไปยัง facebook

สาเหตุ ของโรคปวดหลัง

    1. ยืนหรือนั่งหลังงอเป็นเวลานาน
    2. เคยหกล้ม หรือตกจากที่สูง
    3. มีน้ำหนักตัวมาก
    4. มีภาวะตึงเครียดหรือวิตกกังวล
    5. นั่งรถหรือนั่งทำงานเป็นเวลานาน
    6. ยกของหนักหรือใช้ท่าทางในการยกไม่ถูกต้อง
    7. ก้มเงยตัวติดต่อกันเป็นเวลานาน
    8. ความเสื่อมของกระดูกและข้อ

วิธีการรักษา

        ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือนักกายภาพบำบัดเพื่อรักษาอาการปวดหรือ รับคำแนะนำการปรับโครงสร้างร่างกายและการยศาสตร์ท่าทางที่ถูกต้อง

การป้องกัน                   

    1.ปฎิบัติกิจวัตรประจำวันด้วยท่าทางที่ถูกต้อง
    2.หลีกเลี่ยงการอยู่ท่าใดท่าหนึ่งนานๆ
    3.หลีกเลี่ยงการยกของหนักหรือก้มตัวยกของ
    4.ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
    5.ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้มากเกิน