โรคตาแดง…น่ารู้

 Home
» Knowledge of Health » โรคตาแดง…น่ารู้ แบ่งปันไปยัง facebook

โรคตาแดงน่ารู้

“โรคตาแดง” เป็นโรคระบาดทางตาที่พบได้บ่อย โดยส่วนใหญ่มักจะพบในช่วงฤดูฝน สามารถติดต่อได้ง่ายและรวดเร็ว เกิดได้ทั้งจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรีย 

การติดต่อ

การติดต่อของโรคเกิดโดยตรงจากการสัมผัสสารคัดหลั่งจากดวงตา หรือการใช้ของใช้ที่มีการปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากดวงตาร่วมกัน หลังจากได้รับเชื้อแล้วจะเกิดอาการภายใน 1-2 วัน  ซึ่งสามารถแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้นานถึง 2 สัปดาห์ 

อาการ

ตาแดงเฉียบพลัน เคืองตา เจ็บตา น้ำตาไหลมาก มีขี้ตาสีขาวขุ่นหรือเหลืองเขียว หากมีอาการเหล่านี้ควรมาพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็ว เพราะไม่เช่นนั้นอาการอาจจะแย่ลง ถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจทำให้ตาบอดได้ 

การรักษา

  • ให้ยาปฏิชีวนะหยอดตาและป้ายตา (หยอดยาเฉพาะตาข้างที่เป็น ไม่ควรใช้ยาหยอดตาร่วมกับผู้อื่น)
  • ถ้าตาอักเสบมาก แพทย์อาจพิจารณาให้ยาหยอดลดอาการอักเสบ
  • ถ้าตาแห้ง เคืองหรือแสบมาก แพทย์อาจพิจารณาให้น้ำตาเทียมหยอดตาร่วมกับยาอื่นๆ
  • รับประทานยาแก้ปวด เช่น ยาพาราเซตามอล (ถ้ามีอาการเจ็บตา เคืองตา)
  • ถ้ามีขี้ตาเยอะหรือเหนียว ให้ใช้สำลีชุบน้ำสะอาดหรือน้ำต้มสุกที่เย็นแล้ว บิดหมาดๆและเช็ดบริเวณเปลือกตาให้สะอาด 

การป้องกัน

- หลีกเลี่ยงการขยี้ตา

- ล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสะอาดและสบู่

- ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

- ถ้าน้ำสกปรกกระเด็นเข้าตา ควรใช้น้ำสะอาดล้างตาทันที

- ดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายและสิ่งของเครื่องใช้อยู่เสมอ

- กระดาษชำระหรือสำลีที่เช็ดขี้ตาหรือน้ำตาควรทิ้งในถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิด

- เด็กเล็กที่ยังไม่รู้จักป้องกันการแพร่กระจายโรคควรให้หยุดเรียน หรือผู้ที่ทำงานกับคนจำนวนมากควรหยุดงาน