อาการปวดหลังส่วนล่างจากการทำงาน

 Home
» Knowledge of Health » อาการปวดหลังส่วนล่างจากการทำงาน แบ่งปันไปยัง facebook

อาการปวดหลังส่วนล่างจากการทำงาน

บุคคลที่มีแนวโน้มจะมีอาการปวดหลัง คือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังอยู่เดิมแต่ไม่แสดงอาการก่อนเข้าสมัครงาน  เมื่อได้ทำงานชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วจึงเกิดอาการปวดหลังขึ้นมา หรือผู้ที่เคยมีประวัติปวดหลังมาก่อน เป็นต้น

 

ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยง

ลักษณะงานที่ทำให้ปวดหลัง ได้แก่  คนที่ต้องทำงานประเภทแบกหาม ยกของหนัก อาชีพที่ก้มหรือบิดเอวเป็นประจำเนิ่นนาน อาชีพที่นั่งทำงานกับพื้นเป็นประจำ อาชีพขับรถบรรทุก  อาชีพทำงานนั่งโต๊ะ เป็นต้น

 

อันตรายต่อระบบอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย

อาการปวดหลัง หมายถึง อาการปวดที่เกิดขึ้นในบริเวณหลังของลำตัวตั้งแต่ระดับคอลงไปจนถึงก้นกบ แต่อาการปวดหลังส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในบริเวณบั้นเอวจนถึงก้นกบ  หรือที่เรียกว่า “อาการปวดหลังส่วนล่าง”

 

การบาดเจ็บต่อโครงสร้างและเนื้อเยื่อต่าง ๆ บริเวณบั้นเอวเกิดขึ้นได้ 2 กรณี คือ

  1. บาดเจ็บที่เกิดจากแรงกระทำที่มากผิดปกติ กระทำต่อโครงสร้างที่ผิดปกติ เช่น จากการถูกรถชน
  2. เป็นการบาดเจ็บจากแรงกระทำที่ปกติแล้ว เช่น กล้ามเนื้อและเอ็นที่ยังไม่ได้รับการอุ่นเพื่อยืดหยุ่นที่เพียงพอแล้วได้รับแรงกระชากทันที  ซึ่งอาจมีผลทำให้เกิดการฉีกขาดของกล้ามเนื้อและเอ็นได้  เช่น กรณีของกล้ามเนื้อเอวเคล็ดจากการทำงาน (back strain)

 

อาการปวดหลังที่อาจเกี่ยวเนื่องจากการทำงาน สามารถจำแนกได้ 3 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มอาการปวดหลังเฉียบพลัน ซึ่งเกิดจากการก้มยกของหรือการบิดเอวที่ผิดจังหวะ อาการปวดพบกระจายอยู่บริเวณแผ่นเอวเบื้องล่าง หรือบริเวณแก้มก้น อาจร้าวไปบริเวณ ต้นขา แต่ไม่เกินหัวเข่า อาการ ปวดเป็นมากขึ้นเมื่อมีการเคลื่อนไหว ถ้าได้พักหรือเคลื่อนไหวน้อยลงอาการปวดจะทุเลา
  2. กลุ่มอาการปวดร้าวไปที่ขา ประวัติการเจ็บป่วยคล้ายกับกลุ่มแรกแต่มีอาการปวดร้าวไปที่ขา บริเวณน่องและปลายเท้า ซึ่งการปวดร้าวขึ้นกับรากประสาทที่เกี่ยวข้อง อาการอื่นๆที่สำคัญ ได้แก่ อาการปวดตามแนวรากประสาท
  3. กลุ่มอาการปวดล้าบริเวณน่อง ขณะเดินและผู้ป่วยต้องหยุดเดินหลังจากเดินได้ระยะทางหนึ่ง โรคกลุ่มนี้มักเกิดจากการตีบแคบของโพรงรากประสาท ซึ่งไม่เกี่ยวกับ ซึ่งไม่เกี่ยวเนื่องกับการบาดเจ็บจากการประกอบอาชีพ

 

การวินิจฉัยโรค

  1. ประวัติการทำงาน ลักษณะงานหรือท่าทางการทำงานที่มีกิจกรรมซ้ำในท่าเดิมต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
  2. จากประวัติและการตรวจร่างกายไม่พบสัญญาณอันตรายหรือปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการปวดหลัง เช่น

- ผู้ที่อายุน้อยกว่า 20 ปี หรือมากกว่า 55ปี

- การประสบอุบัติเหตุ เช่น ตกจากที่สูง

- อาการปวดมากขึ้นเรื่อย ๆ

- ไข้และน้ำหนักตัวลด

-  ตรวจร่างกายพบกระดูกสันหลังมีรูปร่างผิดปกติ

- พบอาการเจ็บหน้าอก

 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

  1. การฉายภาพรังสีกระดูก
  2. การตรวจทางหลังสีแม่เหล็ก (MRI)
  3. CT (computerize tomography) scan
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้งานมาจากที่ใด
คุณสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการ