การดูแลบาดแผล

 Home
» Knowledge of Health » การดูแลบาดแผล แบ่งปันไปยัง facebook

การดูแลบาดแผล

แผลมี 2 ชนิด คือ

  1. แผลปิด
  2. แผลเปิด

 

  1. แผลปิด หมายถึง บาดแผลที่มีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อภายใต้ผิวหนัง ทำให้เกิดเป็นแผลฟกช้ำ บวม ห้อเลือด

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ดังนี้

- ภายใน 24 ชั่วโมงแรก ประคบเย็น เพื่อห้ามเลือดและระงับอาการปวด

- หลัง 24 ชั่วโมง ควรประคบด้วยน้ำอุ่น เพื่อละลายลิ่มเลือดที่ออกมาใต้ผิวหนัง

 

  1. แผลเปิด หมายถึง บาดแผลที่มีการฉีกขาดและมีเลือดไหลออกมานอกผิวหนัง เช่น แผลถลอก แผลตัด แผลฉีกขาด แผลถูกยิง แผลถูกแทง เป็นต้น

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ดังนี้

- บาดแผลขนาดใหญ่ กว้างและลึก มีเลือดออกมาก ผู้ปฐมพยาบาลไม่ควรล้างบาดแผลเอง ให้ห้ามเลือดทันที โดยใช้ผ้าสะอาดปิดบาดแผลไว้ และรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล

- บาดแผลเล็กน้อย แผลไม่ลึกมาก เช่น มีดบาด เข็มตำ เป็นต้น ให้ล้างและทำความสะอาดรอบๆแผล ถ้าสกปรกมาก ควรล้างด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ใช้ผ้าสะอาด หรือผ้าก๊อซสะอาด ซับแผลให้แห้ง

- ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น เบตาดีน ถ้าเป็นแผลถลอกไม่จำเป็นต้องปิดแผล แต่ถ้ามีเลือดซึมควรใช้ผ้าก๊อซสะอาดปิดแผลเอาไว้

 

กรณีแผลเปิด หากพบว่ามีสิ่งสกปรกเข้าไปในแผล หรือแผลปิดที่ไม่มีเลือดออกแต่มีการกระแทกที่รุนแรง ควรรีบไปพบแพทย์ เพราะอาจมีการติดเชื้อลุกลาม หรือมีเลือดตกในที่เป็นอันตรายได้”