การตรวจสมรรถภาพการได้ยินทางอาชีวเวชศาสตร์ ( Audiogram )

 Home
» Knowledge of Health » การตรวจสมรรถภาพการได้ยินทางอาชีวเวชศาสตร์ ( Audiogram ) แบ่งปันไปยัง facebook

การตรวจสมรรถภาพการได้ยินทางอาชีวเวชศาสตร์  ( Audiogram )

      เป็นการตรวจเพื่อเฝ้าระวังภาวะการสูญเสียการได้ยินจากเสียงดังโดยการวัด ความสามารถของการได้ยินจากหูทั้งสองข้างด้วยเครื่องวัดสมรรถภาพการได้ยิน ( Audiometer ) ที่ปล่อยเสียงบริสุทธิ์ ( pure tone ) โดยให้ผู้รับการตรวจฟังเสียงผ่านหูฟังเพื่อหาเสียงระดับต่ำสุดที่เริ่มได้ยิน ( hearing  threshold level ) ในแต่ละความถี่ตั้งแต่ 500 – 800 เฮิรตซ์ ของหูแต่ละข้างในพนักงานที่ต้องสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานาน  ซึ่งหากพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และได้รับคำแนะนำหรือการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้พนักงานลดการสูญเสียการได้ยินอย่างถาวรจากโรคประสาทหูเสื่อม

เมื่อไรที่พนักงานควรได้รับการตรวจสมรรถภาพได้ยิน

        การตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยิน  จะต้องทำในทุกสถานประกอบการที่มีระดับเสียงในสิ่งแวดล้อม  ดังเกินกว่า  85  เดซิเบล

ชนิดของการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการได้ยินและความถี่ในการตรวจ

  1. การตรวจก่อนจ้างงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ( baseline  audiogram ) แก่พนักงานที่รับเข้าทำงานใหม่  ในแผนกที่มีเสียงดัง  มากกว่าหรือเท่ากับ  85  เดซิเบลเอ ซึ่งตามกฎหมายกำหนดไว้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้รับการตรวจคัดกรองสมรรถภาพได้ยินภายใน   30  วัน
  2.  การตรวจระหว่างทำงาน คือการตรวจติดตามเพื่อเฝ้าระวังเป็นการตรวจให้กับลูกจ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียการได้ยินเนื่องจากเสียงดัง

การเตรียมตัวสำหรับผู้รับการตรวจคัดกรองสมรรรถภาพการได้ยิน

          หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังทุกชนิดไม่ว่าที่บ้านหรือที่ทำงาน เช่น  การฟังวิทยุ  สถานบันเทิง เครื่องเสียงในรถยนต์ ก่อนเข้ารับการตรวจการได้ยินอย่างน้อย  12  ชั่วโมง เพื่อป้องกันหูตึงชั่วคราว   

คำแนะนำสำหรับพนักงานที่ต้องทำงานสัมผัสเสียงดัง

          แนะนำสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดังอย่างเคร่งครัด และตรวจติดตามการได้ยินซ้ำเป็นระยะ หากมีความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยิน   ควรปรึกษาแพทย์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้งานมาจากที่ใด
คุณสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการ