นายแพทย์วิรุณ โทณะวณิก ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการข่าว 3 มิติ ในประเด็นการฝังแร่รักษามะเร็ง

 หน้าแรก
» ความรู้สุขภาพและบทความแพทย์ » นายแพทย์วิรุณ โทณะวณิก ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการข่าว 3 มิติ ในประเด็นการฝังแร่รักษามะเร็ง แบ่งปันไปยัง facebook
แพทย์ไทยเผยการรักษามะเร็งฝังแร่ในไทยถูกหลักวิชาการได้มาตรฐาน
เตือนคนไทยอย่าตื่นตระหนก (ตอนที่ 1)

      แพทย์ผู้เชี่ยวชาญรักษามะเร็งฝังแร่เตือนคนไทย อย่าตื่นตระหนกรักษามะเร็งฝังแร่ ยันการรักษามะเร็งฝังแร่โดยเฉพาะฝังแร่รักษามะเร็งต่อมลูกหมากในประเทศไทย ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ชี้การรักษาในจีนบางแห่งใช้แร่ที่มีคุณภาพต่ำและรักษามะเร็งในอวัยวะอื่น เช่น ปอด สมอง และรักษามะเร็งในระยะลุกลาม ทำให้ไม่สามารถรักษาหายได้ และเสียชีวิตภายในไม่ช้าไม่นานหลังจากรักษาไปแล้ว
      นายแพทย์วิรุณ โทณะวณิก ได้ชื่อว่าเป็นรังสีแพทย์รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ด้วยการฝังแร่ และเป็นที่ยอมรับว่ามีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการรักษาที่ประสบความ สำเร็จในระดับนานาชาติ โดยได้ทำการรักษามายาวนานกว่า 30 ปี และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการฝังแร่เพื่อรักษามะเร็งต่อมลูกหมากมามากกว่า 17 ปี มีจำนวนคนไข้เข้ารับการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยการฝังแร่มากกว่า 2,300 ราย ได้เปิดเผยถึงกรณีที่โรงพยาบาลบางแห่งในประเทศจีนมีการรักษาโรคมะเร็งด้วย การฝังแร่แล้วไม่สามารถรักษาให้หายแต่กลับทำให้มีผู้เสียชีวิตและแร่แผ่ กัมมันตภาพรังสีสู่คนใกล้ชิดเนื่องจากวิธีการรักษาของโรงพยาบาลดังกล่าวผิด หลักวิชาการเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานของประเทศอื่นๆ รวมทั้งการใช้แร่ที่อาจไม่ได้มาตรฐาน
      การรักษา ในโรงพยาบาลที่มีปัญหาดังกล่าวของประเทศจีนก็คือการฝังแร่ไปใน อวัยวะที่มีการเคลื่อนไหวได้เช่นลำไส้หรือปอด ทำให้รังสีสามารถกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ซึ่งนอกจากทำให้เกิดอันตรายแล้วยังทำให้การรักษาไม่ได้ผลเพราะการฝังแร่จะ เหมาะกับอวัยวะที่ไม่เคลื่อนไหว เช่น ต่อมลูกหมาก ซึ่งจะได้ผลดีกว่าและมีผลที่ไม่พึงประสงค์น้อยกว่ามาก
 

       
 นายแพทย์วิรุณ กล่าวต่อว่า การรักษามะเร็งด้วยการฝังแร่ที่ไม่ควรทำต่ออวัยวะที่เคลื่อนไหวได้แล้วก็ไม่ ควรฝังแร่กับผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ในระยะบั้นปลาย เช่นว่าการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก การฝังแร่รักษาควรใช้กับรายที่ระดับมะเร็งขั้น 1 หรือ 2 จึงจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากกว่า แต่ถ้าฝังแร่ในรายที่มะเร็งลุกลามไปแล้ว นอกจากไม่สามารถรักษาให้หายได้หากชีวิตของผู้ป่วยสั้นกว่าอายุของแร่ เมื่อผู้ป่วยเสียชีวิตแร่ดังกล่าวก็ยังคงกระจายรังสีอยู่ในร่างของผู้ที่ เสียชีวิต ซึ่งถ้ามีการจัดการที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้แร่ดังกล่าวแผ่กัมมันตภาพรังสี เป็นอันตรายแก่บุคคลใกล้ชิดและสิ่งแวดล้อมได้ เช่น การเผาร่างผู้เสียชีวิตในขณะที่เม็ดแร่ยังแพร่รังสีได้     

นพ.วิรุณโทณะวณิก
รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากโดยการฝังแร่

*สอบถามเรื่องโรคมะเร็งต่อมลูกหมากและขอคำปรึกษา ได้ที่
 Call Center 1609
โทร.091-770-6639