รักษามะเร็งด้วยพันธุกรรมบำบัด(Gene Therapy)

 หน้าแรก
» ความรู้สุขภาพและบทความแพทย์ » รักษามะเร็งด้วยพันธุกรรมบำบัด(Gene Therapy) แบ่งปันไปยัง facebook

รักษามะเร็งด้วยพันธุกรรมบำบัด

(Gene Therapy)
    เรามักได้ยินกันบ่อยๆว่ามะเร็งเป็นโรคที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์ได้ทำการศึกษาอย่างลึกซึ้งเพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งซึ่งพบว่าแท้ที่จริงนั้นมะเร็งเกิดจากความผิดปกติของยีนที่เรียกว่า การกลายพันธุ์ของยีน ร่างกายของมนุษย์ ในเซลล์หนึ่งเซลล์ประกอบด้วยยีนที่เราสามารถศึกษาถึงหน้าที่การทำงานได้เพียง4,000-10,000ชนิด ซึ่งเป็นยีนที่มีความสัมพันธ์กับมะเร็งที่เราสามารถศึกษาค้นพบได้เพียงไม่กี่ร้อยชนิด ในเซลล์หนึ่งเซลล์ของร่างกายจะมียีนทำหน้าที่ต่างๆกันไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เซลล์นั้นมีการแบ่งตัวมีการเจริญเติบโตและยังมียีนที่คอยควบคุมให้เซลล์นั้นหยุดการแบ่งตัว หยุดการเจริญเติบโต หรือควบคุมการตายของเซลล์ซึ่งเป็นไปอย่างสมดุล

จากเซลล์ปกติกลายพันธุ์เป็นเซลล์มะเร็ง
   
จากการศึกษายีนในเซลล์มะเร็งที่ได้จากก้อนเนื้อมะเร็งพบว่า ยีนเหล่านี้มีความผิดปกติหรือมีการกลายพันธุ์ไป กล่าวคือ เราสามารถตรวจพบได้ว่า จากการทำงานที่ผิดปกติไปนั้น เนื่องจากมีส่วนประกอบของยีนบางส่วนขาดหายไปหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือมียีนสร้างโปรตีน ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานของยีนนั้นๆมีมากกว่าปกติ เราสามารถตรวจพบได้ว่า เซลล์มะเร็งมียีนที่สามารถทำหน้าที่สร้างเส้นเลือดใหม่มาเลี้ยงตัวเองเพื่อให้เซลล์มีชีวิตอยู่ได้เองโดยร่างกายควบคุมไม่ได้เรียกว่า VEGF(Vascular Endothelial Growth Factor) ซึ่งหมายความว่า เซลล์มะเร็งสามารถแบ่งตัวและเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นถ้าหากเราสามารถตรวจหายีนที่มีความผิดปกติที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งได้ เราก็จะสามารถรักษามะเร็งได้อย่างตรงเป้าหมายและทำให้มีประสิทธิภาพในการรักษาดีขึ้นด้วยโดยที่ไม่ทำให้เกิดเกิดผลกระทบกับร่างกายในส่วนที่ไม่มีความผิดปกติส่วนอื่นๆ

พันธุกรรมบำบัด(Gene Therapy) Gene Therapy หรือพันธุกรรมบำบัด
   คือการรักษามะเร็งที่มุ้งเน้นไปยังยีนที่มีความผิดปกติอันเป็นต้นเหตุของเซลล์มะเร็ง โดยจะวิเคราะห์หาความผิดปกติของยีนในเซลล์มะเร็งก่อนแล้วให้การรักษาด้วยยาที่มีความจำเพาะต่อยีนที่ผิดปกตินั้นๆการรักษาแบบพันธุกรรมบำบัดนี้แตกต่างจากการรักษาแบบวิธีเดิมคือ การใช้เคมีบำบัดหรือการทำคีโม ซึ่งเป็นการใช้ยาฆ่าเซลล์มะเร็งทั้งร่างกายโดยไม่จำเพาะเจาะจงซึ่งเซลล์ปกติในร่างกายจะถูกทำลายไปด้วยการรักษาในรูปแบบของGene Therapyเป็นการให้ยารักษา เพื่อควบคุมการแบ่งตัวและการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งยาแต่ละชนิดจะออกฤทธิ์อย่างจำเพาะเจาะจงที่ยีนที่ผิดปกติเท่านั้นทำให้ยาประเภทนี้มีผลข้างเคียงน้อยกว่า ผู้ป่วยจึงไม่รู้สึกทรมาน ไม่มีอาการผมร่วง อาเจียน อ่อนเพลียเหมือนการทำโคมี ซึ่งทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ทำให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิต หรือทำกิจกรรมทำงานได้อย่างปกติ

กรณีศึกษามะเร็งปอด
  
มะเร็งปอดเป็นอุบัติการณ์ที่เซลล์ในปอดมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วผิดปกติและลุกลามรวมตัวกันเป็นเซลล์เนื้องอกที่มีขนาดโตขึ้นเรื่อยๆ(Tumor)ความรุนแรงของมะเร็งปอดขึ้นอยู่กับการลุกลามแพร่กระจายตัวของเซลล์มะเร็งทำให้เกิดอาการผิดปกติหลายอย่างตามมา เราพบว่า มะเร็งปอดจะมีความแตกต่างกันตามชนิดของเซลล์ที่เจริญเติบโตผิดปกติและผลกระทบของเซลล์มะเร็งที่ผิดปกติต่ออวัยวะการทำงานของปอดในแต่ละส่วน ส่งผลให้การรักษามีความแตกต่างตามชนิดของมะเร็งปอด
มะเร็งปอดมี 2 ชนิดที่พบมากในประเทศไทย คือ มะเร็งปอดชนิดไม่ใช่เซลล์ตัวเล็ก(Non-small cell lung cancer; NSCLC)มะเร็งปอดชนิดนี้พบได้มากประมาณ 80 %ของมะเร็งปอด แม้การเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งจะไม่รวดเร็วเท่ากับชนิดตัวเล็ก แต่ก็สามารถลุกลามไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆได้เช่นกันอีกชนิดหนึ่งคือ มะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวเล็ก(Small cell lung cancer; SCLC) เป็นมะเร็งปอดชนิดที่พบได้ประมาณ 20% ของมะเร็งปอดทั้งหมด แต่เป็นชนิดที่มีความรุนแรงมาก โอกาสการลุกลามของเซลล์มะเร็งไปยังอวัยวะส่วนต่างๆมีมากถึง 70%เช่น อาจลุกลามไปที่กระดูกและสมอง เป็นต้น

เทคโนโลยีในการรักษา
   ศูนย์มะเร็งและพันธุกรรมบำบัดโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ดูแลรักษาโรคมะเร็งด้วยวิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า(Molecular Biological Technology)ในการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของยีนจากเซลล์มะเร็งเพื่อนำมาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งให้ตรงเป้าหมาย(Targeted Therapy)ซึ่งการรักษาวิธีนี้จะทำให้การรักษาโรคมะเร็งได้ผลดียิ่งขึ้น และยังไม่มีผลกระทบต่อเซลล์ปกติของร่างกายอีกด้วย

 

ศ.ดร.นพ.ทองปลิว  เปรมปรี
แพทย์เฉพาะทางด้านพันธุกรรมบำบัด ศูนย์มะเร็งพันธุกรรมบำบัด
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
สอบถามและขอคำปรึกษาได้ที่ ศูนย์มะเร็งและพันุกรรมบำบัด โทร 02-033-2900 ต่อ 1133