รู้ทันโรคหัวใจขาดเลือด

 หน้าแรก
» ความรู้สุขภาพและบทความแพทย์ » รู้ทันโรคหัวใจขาดเลือด แบ่งปันไปยัง facebook

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลัน

         เกิดจากการตีบและแข็งตัวของผนังหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจทำให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอจึงทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บหน้าอกรุนแรง ช็อกและหัวใจวายโรคนี้พบมากในผู้สูงอายุ 40 ปีขึ้นไป พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงคนที่อยู่ดีกินดี,อาชีพนั่งโต๊ะ,สูบบุหรี่คนในเมืองมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าคนยากจนที่ใช้แรงงานและชาวชนบท

อาการของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
        เจ็บแน่นกลางหน้าอกบริเวณเหนือลิ้นปี่ คล้ายมีอะไรมาบีบหรือกดทับไว้และราวไปที่คอ,ขากรรไกรหรือไหล่จม เป็นมากขณะออกกำลังกายหรือทำงาน อาการจะดีขึ้นถ้าได้หยุดพักหรือกินยาขยายหลอดเลือดผู้ป่วยบางคนอาจมีอาการเหมือนอาหารไม่ย่อย คลื่นไส้อาเจียนใจสั่น หอบเหนื่อย กล้ามเนื้ออ่อนแรงหน้ามืด

การป้องกันโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

  • หมั่นออกกำลังหายอย่างสม่ำเสมอ
  • ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เป็นโรคอ้วน
  • ไม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
  • ควบคุมการกินอาหาร เลี่ยงการกินเค็ม หวาน มัน
  • บริหารความเครียดอย่างเหมาะสม
  • พักผ่อนให้เพียงพอ
  • วัดความดันโลหิตและระดับไขมันในเลือดทุกปี