โรคหัวใจ ภัยแฝงที่แถมมากับ เบาหวาน

 หน้าแรก
» ความรู้สุขภาพและบทความแพทย์ » โรคหัวใจ ภัยแฝงที่แถมมากับ เบาหวาน แบ่งปันไปยัง facebook

โรคหัวใจ ภัยแฝงที่แถมมากับ เบาหวาน

          สาเหตุการตายที่สำคัญในผู้ป่วยเบาหวาน คือ โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยมีโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นสาเหตุสำคัญโรคเบาหวานจึงเป็นโรคที่มีความสัมพันธ์กับโรคหัวใจเป็นอย่างมาก เพราะโรคเบาหวานจะทำให้เกิดความเสื่อมของหลอดเลือดแดง ผู้ป่วยเบาหวานจึงต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการเกิดโรคหัวใจนอกจากนั้นผู้ป่วยเบาหวานยังมีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบและอุดตันโรคหัวใจล้มเหลวและโรคหลอดเลือดแดงที่ขาตีบตันอีกด้วย

ผู้ป่วยเบาหวานอาจเป็นโรคหัวใจได้ 2ลักษณะ

  1. หลอดเลือดแดงที่เลี้ยงหัวใจเสื่อม การที่มีไขมันในเลือดสูงก็จะทำให้เกิดการตีบของหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดและหากอุดตันก็จะเกิดกล้ามเนื้อหัวใจตายตามมา
  2. กล้ามเนื้อหัวใจทำงานน้อยกว่าปกติ แต่หลอดเลือดเลี้ยงหัวใจไม่ได้ตีบตันเกิดจากหลอดเลือดฝอยเล็กๆ ที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติจากเบาหวาน

การป้องกัน

ผู้ป่วยไขมันในเลือดสูงไม่จำเป็นต้องเป็นโรคหัวใจขาดเลือดทุกรายแต่หากเป็นเบาหวานแล้วรับรองได้ว่าหากไม่ดูแลให้ดีก็ยังมีโอกาสเกิดโรคหัวใจขาดเลือด เบาหวานจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่น่ากลัวอย่างหนึ่ง สำหรับโรคหัวใจขาดเลือด

คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

  • ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิต
  • ควบคุมระดับไขมันในเลือดโดยเฉพาะไขมันตัวร้าย
  • ควบคุมน้ำหนักไม่ควรให้น้ำหนักเยอะจนเกินไป
  • ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  • รับประทานอาหารที่ถูกต้องตามหลักหลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้ง อาหารที่มีรสจัด
  • ควรทำการตรวจสมรรถภาพหัวใจอย่างละเอียด คือ อัลตราซาวน์หัวใจและการเดินสายพาน
  • ควรหลีกเลี่ยงน้ำตาล น้ำอัดลม ขนมหวาน ผลไม้หวานจัด เช่น เงาะ ลิ้นจี่ ลำไย องุ่น
  • ควบคุมอาหารประเภทแป้ง อาหารที่มีรสหวาน มัน เค็ม