1 ใน 5 ของผู้หญิงไทย อายุระหว่าง 40 - 80 ปี มักป่วยเป็น "โรคกระดูกพรุน"

 หน้าแรก
» ความรู้สุขภาพและบทความแพทย์ » 1 ใน 5 ของผู้หญิงไทย อายุระหว่าง 40 - 80 ปี มักป่วยเป็น "โรคกระดูกพรุน" แบ่งปันไปยัง facebook


    เมื่ออายุมากขึ้นกระดูกจะค่อยๆเสื่อมลง ทำให้เนื้อกระดูกบาง เปราะและหักได้ง่ายขึ้น 1 ใน 5 ของผู้หญิงไทย อายุระหว่าง 40 - 80 ปี มักป่วยเป็น "โรคกระดูกพรุน" ทำให้เกิดปัญหาการเดินและการเคลื่อนไหวร่างกายตามมา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.chularat3.com/qrcode/html/034/index.html