การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพประจำปี

 หน้าแรก
» ความรู้สุขภาพและบทความแพทย์ » การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพประจำปี แบ่งปันไปยัง facebook

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพประจำปี

1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชม.ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
2. กรุณางดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชม.ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
3. ควรนั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนตรวจวัดความดันโลหิต
4. หากท่านมีประวัติโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
5. ควรสวมใส่เสื้อที่สามารถพับแขนขึ้นได้สะดวก ไม่รัดแน่นเพื่อความสะดวกในการเจาะเลือด
6. การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  ระดับไขมันในเลือด ต้องงดน้ำ หรืออาหารก่อนการเจาะเลือดอย่างน้อย  6 - 8 ชม. หากกระหายน้ำสามารถจิบน้ำเปล่าได้เพียงเล็กน้อย
7. เมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้ว ควรพับแขนเสื้อข้างที่เจาะเลือดบริเวณข้อพับไว้อย่างน้อย 5-10 นาที ไม่คลึงหรือนวดบริเวณที่เจาะเลือด เพราะอาจทำให้เส้นเลือดแตกได้
8. ในกรณีที่มีรอยเขียวบริเวณที่เจาะเลือดแสดงว่าเส้นเลือดอาจจะแตกรอยช้ำดังกล่าวจะหายเองภายใน 1-2 สัปดาห์ อาจทายาแก้ฟกช้ำ เช่น ฮีรูดอยด์ช่วยได้  แต่ไม่ควรคลึงบริเวณที่เส้นเลือดแตก
9. การเก็บปัสสาวะ ให้ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อน แล้วค่อยเก็บตัวอย่างปัสสาวะช่วงกลาง และทิ้งปัสสาวะช่วงสุดท้ายไปสุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงประจำเดือน  ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อน ทุกครั้ง
10. การเอกซเรย์ปอด งดใส่เครื่องประดับต่างๆ ที่เป็นโลหะสุภาพสตรีงดใส่ชุดชั้นในที่เป็นโครงเหล็ก ไม่ควรเอกซเรย์หากไม่แน่ใจว่าตั้งครรภ์หรือไม่ หากสงสัยว่าจะมีการตั้งครรภ์ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเอกซเรย์