ตรวจสายตาอาชีวอนามัย

 หน้าแรก
» ความรู้สุขภาพและบทความแพทย์ » ตรวจสายตาอาชีวอนามัย แบ่งปันไปยัง facebook

ตรวจสายตาอาชีวอนามัย

         เป็นการตรวจคัดกรองสมรรถภาพการมองเห็น (Vision screening) ไม่ใช่การตรวจในระดับการวินิจฉัยยืนยัน (Diagnostic test) ซึ่งเป็นการตรวจสมรรถภาพการมองเห็นโดยละเอียด (Comprehensive eye examination) การตรวจในระดับการคัดกรองความผิดปกตินั้น จัดว่าเป็นการตรวจที่มีความปลอดภัยสูง จึงไม่มีข้อห้าม (Contraindication) ในการตรวจ และไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อน (Complication) จากการตรวจ

จุดประสงค์ของการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น

        เป็นการตรวจเพื่อประเมินความสามารถของการมองเห็นในด้านต่างๆ ของคนทํางาน เช่น ความชัดเจนในการมองภาพ ลานสายตา หรือความสามารถในการจําแนกสีซึ่งความผิดปกติ ของความสามารถของการมองเห็นด้านต่างๆ เหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทํางานของคนทํางานนั้น รวมไปถึงความปลอดภัยต่อตัวคนทํางานผู้นั้นเองหรือเพื่อนร่วมงานด้วย

การเตรียมตัวเพื่อเข้ารับการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น

      คนทํางานที่มีแว่นสายตา (Glasses) นําแว่นสายตาที่ใช้มาใส่ในการตรวจด้วย หากมีแว่นสายตาสองอัน (คืออันหนึ่งไว้สําหรับมองภาพระยะไกล อีกอันหนึ่งไว้สําหรับมองภาพระยะใกล้) ก็ให้นําแว่นสายตาที่มีทั้ง 2 อันนั้นมาใส่ในการตรวจ หากใส่คอนแทคเลนส์ (Contact lens) ในระหว่างการทํางาน ก็ให้ใส่คอนแทคเลนส์มาทําการตรวจเหมือนเวลาทํางานปกติ

เครื่องตรวจสายตาอาชีวอนามัย (Vision screener หรือ Vision tester)

       เป็นเครื่องมือตรวจคัดกรองสุขภาพพนักงานอย่างหนึ่ง ข้อดีของเครื่องตรวจนี้คือมีขนาดเล็ก พกพาง่าย สามารถตรวจความผิดปกติของสายตาได้หลายอย่าง ได้แก่

  1. การมองภาพระยะไกลผิดปกติ (Far vision)
  2. การมองภาพระยะใกล้ผิดปกติ (Near vision)
  3. การมองภาพ 3 มิติผิดปกติ (Stereopsis)
  4. การมองภาพสีผิดปกติ (Color vision)
  5. ความสมดุลกล้ามเนื้อตาผิดปกติ (Phoria)
  6. ลานสายตาผิดปกติ (Visual field)

      เมื่อตรวจพบความผิดปกติจากการตรวจคัดกรองด้วยเครื่องตรวจสายตาอาชีวอนามัย แพทย์ผู้แปลผลจะส่งผู้เข้ารับการตรวจที่มีผลการตรวจผิดปกติไปพบผู้เชี่ยวชาญ
เช่น จักษุแพทย์เพื่อทําการตรวจยืนยันความผิดปกติและทําการแก้ไขหรือรักษา (หากภาวะความผิดปกตินั้นสามารถแก้ไขหรือรักษาได้) ต่อไป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ แสดงเนื้อหาและโฆษณาให้ตรงกับความสนใจ รวมถึงเพื่อวิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็บไซต์และทำความเข้าใจว่าผู้ใช้งานมาจากที่ใด
คุณสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการ