New & Activities

 Home
 » New & Activities  แบ่งปันไปยัง facebook
จำนวนทั้งหมด 390 รายการ
หน้า
1
...
26
27
28
29
30
...
39
วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11  วันออกพรรษา

วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 วันออกพรรษา

วันออกพรรษาเป็นวันปวารณาของพระสงฆ์โดยตรง ที่จะต้องประชุมกันทำปวารณากรรมแทนอุโบสถกรรม สำหรับพุทธศาสนิกชนฝ่ายคฤหัสถ์ ก็ถือว่าเป็นวันพระสำคัญ
26 ตุลาคม 2558 ประเพณีรับบัว 1 เดียวในโลก

26 ตุลาคม 2558 ประเพณีรับบัว 1 เดียวในโลก

ประเพณีรับบัวเป็นประเพณีเก่าแก่สิบทอดกันมาแต่โบราณ ของชาวอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดงานทุกวันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 11 ของทุกปี
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

ตรวจสุขภาพเบื้องต้น บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

จัดบูธตรวจสุขภาพเบื้องต้น เช่น ตรวจวัดความดันโลหิต,ตรวจวัดมวลไขมันใต้ผิวหนัง,ตรวจวัดมวลกระดูก
จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)

ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ให้กับ พนักงานบริษัท ยูนีคอินดัสเตรียลแพ็ค จำกัด
หน้า
1
...
26
27
28
29
30
...
39
จำนวนทั้งหมด 390 รายการ