New & Activities

 Home
 » New & Activities  แบ่งปันไปยัง facebook
จำนวนทั้งหมด 401 รายการ
หน้า
1
...
29
30
31
32
33
...
41
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ บริษัท ธโนดม เทคโนโลยี จำกัด

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ บริษัท ธโนดม เทคโนโลยี จำกัด

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ บริษัท ธโนดม เทคโนโลยี จำกัด โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงาน บริษัท ธโนดม เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558
บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น งาน Clean Food Good Taste ตลาดโรงเกลือ

บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น งาน Clean Food Good Taste ตลาดโรงเกลือ

คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ โรงเกลือ ได้รับเกียรติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ให้จัดบูธบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา ในงานอบรม Clean Food Good Taste อาคารอำนวยการ ตลาดโรงเกลือ วันที่ 9 กั
 อบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด

อบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ให้กับ พนักงานบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ตรวจสุขภาพเบื้องต้นในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์

ตรวจสุขภาพเบื้องต้นในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดมวลไขมันใต้ผิวหนัง
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดบริการตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้แก่ประชาชน

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดบริการตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้แก่ประชาชน

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดบริการตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้แก่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง โดย คุณจำเริญ หลำวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ให้เกียรติ
 ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โรงเรียนศรีดรุณ

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โรงเรียนศรีดรุณ

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โรงเรียนศรีดรุณ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับนักเรียน โรงเรียนศรีดรุณ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558
มอบเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) ให้กระทรวงแรงงาน

มอบเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) ให้กระทรวงแรงงาน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2558 นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด(มหาชน) ได้เป็นประธานมอบเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) ให้กระทรวงแรงงาน โดยมี นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้รับมอบ
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โรงเรียนยินดีวิทย์

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โรงเรียนยินดีวิทย์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับนักเรียน โรงเรียนยินดีวิทย์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558
 มอบเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) ให้ ศูนย์การค้าเมกา บางนา

มอบเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) ให้ ศูนย์การค้าเมกา บางนา

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2558 นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด(มหาชน) ได้เป็นประธานมอบเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) ให้ศูนย์การค้าเมกา บางนา
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น กิจกรรมออมเพื่อแม่ ธนาคารกรุงไทย

ตรวจสุขภาพเบื้องต้น กิจกรรมออมเพื่อแม่ ธนาคารกรุงไทย

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับเกียรติให้จัดบูทตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดไขมันใต้ผิวหนัง เป็นต้น
หน้า
1
...
29
30
31
32
33
...
41
จำนวนทั้งหมด 401 รายการ