New & Activities

 Home
 » New & Activities  แบ่งปันไปยัง facebook
จำนวนทั้งหมด 399 รายการ
หน้า
1
...
31
32
33
34
35
...
40
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

ตรวจสุขภาพเบื้องต้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต และประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล แก่อาสาสมัครสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ 2558
ตรวจสุขภาพเบื้องต้น งานประชุม AIA ซีคอนสแควร์

ตรวจสุขภาพเบื้องต้น งานประชุม AIA ซีคอนสแควร์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับเกียรติให้จัดบูทตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดไขมันใต้ผิวหนัง เป็นต้น
 อบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

อบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ให้กับ พนักงานบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2558
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มอบเครื่อง AED ให้กับจังหวัดปราจีนบุรี ช่วยชีวิตข้าราชการ และประชาชน

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มอบเครื่อง AED ให้กับจังหวัดปราจีนบุรี ช่วยชีวิตข้าราชการ และประชาชน

มอบเครื่อง นายแพทย์ สนั่น มหิทธิวาณิชชา (คนที่3จากขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 พร้อมด้วย นายแพทย์ชัยสิทธิ์ ศรีทองชัย (คนที่1จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักแผน และยุทธศาสตร์กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ หรือ CHG มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
รพ.จุฬารัตน์ มอบเครื่อง AED ให้กับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพพุทธโสธร ช่วยชีวิตผู้ป่วย

รพ.จุฬารัตน์ มอบเครื่อง AED ให้กับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพพุทธโสธร ช่วยชีวิตผู้ป่วย

พญ.ชุติมา ปิ่นเจริญ (คนที่3จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 11 บางปะกง พร้อมด้วย นพ.ชัยสิทธิ์ ศรีทองชัย (คนที่1จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักแผน และยุทธศาสตร์กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ หรือ CHG มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ
กิจกรรม

กิจกรรม "Like & Share Facebook กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ "

กิจกรรม Like & Share Facebook กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ที่ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 26 มิถุนายน พ.ศ.2558
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3

โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 3

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับเกียรติจาก องค์การส่วนบริหารตำบลบางแก้ว ให้เข้าร่วมจัดกิจกรรมออกบูทตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิเช่น มีการตรวจวัดความดันโลหิต , ตรวจวัดไขมันใต้ผิวหนัง
หน้า
1
...
31
32
33
34
35
...
40
จำนวนทั้งหมด 399 รายการ