New & Activities

 Home
 » New & Activities  แบ่งปันไปยัง facebook
จำนวนทั้งหมด 365 รายการ
หน้า
1
...
33
34
35
36
37
บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Forbes Asia’s Best under a Billion Award จากนิตยสาร Forbes Asia

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Forbes Asia’s Best under a Billion Award จากนิตยสาร Forbes Asia

นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ขึ้นรับรางวัล Forbes Asia’s Best under a Billion Award ณ โรงแรม Plaza Athenee กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา
โครงการอบรมให้ความรู้ ครรภ์คุณภาพ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์

โครงการอบรมให้ความรู้ ครรภ์คุณภาพ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง ครรภ์คุณภาพ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา
จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ได้ร่วมจัดกิจกรรม ในงานสัปดาห์ความปลอดภัย บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
งานจิบน้ำชายามบ่าย ให้กับผู้บริหาร บ.ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

งานจิบน้ำชายามบ่าย ให้กับผู้บริหาร บ.ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ ได้จัดงานจิบน้ำชายามบ่าย ให้กับผู้บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา
อบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) อบต.บางแก้ว

อบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) อบต.บางแก้ว

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ ได้เข้าอบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) อบต.บางแก้ว เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2557 ที่ผ่านมา
ร่วมงาน สัปดาห์ความปลอดภัย บริษัท จีเอฟพีที จำกัด

ร่วมงาน สัปดาห์ความปลอดภัย บริษัท จีเอฟพีที จำกัด

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ ร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัย บริษัท จีเอฟพีที จำกัด เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา
อบรมให้ความรู้ โครงการหญิงไทยไม่เป็นมะเร็งปากมดลูก วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

อบรมให้ความรู้ โครงการหญิงไทยไม่เป็นมะเร็งปากมดลูก วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ อบรมให้ความรู้ โครงการหญิงไทยไม่เป็นมะเร็งปากมดลูก วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ เมื่ีอวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา
ร่วมออกบูธ งานการแข่งขันกอล์ฟการกุศลธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 5 ธนาซิตี้ กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ

ร่วมออกบูธ งานการแข่งขันกอล์ฟการกุศลธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่ 5 ธนาซิตี้ กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ ร่วมออกบูธงานการแข่งขันกอล์ฟการกุศลธรรมศาสตร์เพื่อสังคม รุ่นที่5 ธนาซิตี้ กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา
โครงการอบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) บริษัท แอมแอร์ จำกัด

โครงการอบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) บริษัท แอมแอร์ จำกัด

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ให้กับ พนักงานบริษัท แอมแอร์ จำกัด ในวันที่ 17 พ.ย. พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา
หน้า
1
...
33
34
35
36
37
จำนวนทั้งหมด 365 รายการ