ข่าวสารและกิจกรรม

 หน้าแรก
 » ข่าวสารและกิจกรรม  แบ่งปันไปยัง facebook
จำนวนทั้งหมด 395 รายการ
หน้า
1
...
26
27
28
29
30
...
40
งานบางนาแฟมิลี่แฟร์ 2015 กับบริการตรวจสุขภาพ เมื่อ วันที่ 21 พ.ย. 58

งานบางนาแฟมิลี่แฟร์ 2015 กับบริการตรวจสุขภาพ เมื่อ วันที่ 21 พ.ย. 58

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้เข้าร่วมงานบางนาแฟมิลี่แฟร์ 2015 ที่ The American School of Bangkok
กิจกรรมตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 2  องค์การบริหารส่วนตำบลบางบางแก้ว

กิจกรรมตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบางบางแก้ว

จัดกิจกรรมตรวจตับสัญจร ครั้งที่ 2 โดยให้บริการตรวจหาภูมิต้านทานและเชื้อไวรัสตับอักเสบบี แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วและประชาชนตำบลบางแก้ว
วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11  วันออกพรรษา

วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 วันออกพรรษา

วันออกพรรษาเป็นวันปวารณาของพระสงฆ์โดยตรง ที่จะต้องประชุมกันทำปวารณากรรมแทนอุโบสถกรรม สำหรับพุทธศาสนิกชนฝ่ายคฤหัสถ์ ก็ถือว่าเป็นวันพระสำคัญ
26 ตุลาคม 2558 ประเพณีรับบัว 1 เดียวในโลก

26 ตุลาคม 2558 ประเพณีรับบัว 1 เดียวในโลก

ประเพณีรับบัวเป็นประเพณีเก่าแก่สิบทอดกันมาแต่โบราณ ของชาวอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดงานทุกวันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 11 ของทุกปี
หน้า
1
...
26
27
28
29
30
...
40
จำนวนทั้งหมด 395 รายการ