ข่าวสารและกิจกรรม

 หน้าแรก
 » ข่าวสารและกิจกรรม  แบ่งปันไปยัง facebook
จำนวนทั้งหมด 403 รายการ
หน้า
1
...
27
28
29
30
31
...
41
วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11  วันออกพรรษา

วันที่ 27 ตุลาคม 2558 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 วันออกพรรษา

วันออกพรรษาเป็นวันปวารณาของพระสงฆ์โดยตรง ที่จะต้องประชุมกันทำปวารณากรรมแทนอุโบสถกรรม สำหรับพุทธศาสนิกชนฝ่ายคฤหัสถ์ ก็ถือว่าเป็นวันพระสำคัญ
26 ตุลาคม 2558 ประเพณีรับบัว 1 เดียวในโลก

26 ตุลาคม 2558 ประเพณีรับบัว 1 เดียวในโลก

ประเพณีรับบัวเป็นประเพณีเก่าแก่สิบทอดกันมาแต่โบราณ ของชาวอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยจัดงานทุกวันขึ้น 14 ค่ํา เดือน 11 ของทุกปี
หน้า
1
...
27
28
29
30
31
...
41
จำนวนทั้งหมด 403 รายการ