ข่าวสารและกิจกรรม

 หน้าแรก
 » ข่าวสารและกิจกรรม  แบ่งปันไปยัง facebook
จำนวนทั้งหมด 395 รายการ
หน้า
1
...
28
29
30
31
32
...
40
ตรวจสุขภาพประชาชนในกิจกรรม ตรวจสุขภาพชุมชนบางปลา

ตรวจสุขภาพประชาชนในกิจกรรม ตรวจสุขภาพชุมชนบางปลา

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับเกียรติจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้ร่วมตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่ตำบลบางปลา ในกิจกรรม "ตรวจสุขภาพชุมชนบางปลา" ตามโครงการ "ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิห่วงใยสุขภาพชุมชน" ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ บริษัท ธโนดม เทคโนโลยี จำกัด

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ บริษัท ธโนดม เทคโนโลยี จำกัด

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับพนักงาน บริษัท ธโนดม เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2558
กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด

กิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย บริษัท ฮีโน่ มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด

โดยในงานมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และร่วมเล่นเกมส์เพื่อรับของที่ระลึกจากโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ บริษัท ธโนดม เทคโนโลยี จำกัด

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ บริษัท ธโนดม เทคโนโลยี จำกัด

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ บริษัท ธโนดม เทคโนโลยี จำกัด โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับพนักงาน บริษัท ธโนดม เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558
บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น งาน Clean Food Good Taste ตลาดโรงเกลือ

บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น งาน Clean Food Good Taste ตลาดโรงเกลือ

คลินิกเวชกรรมจุฬารัตน์ โรงเกลือ ได้รับเกียรติจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ให้จัดบูธบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา ในงานอบรม Clean Food Good Taste อาคารอำนวยการ ตลาดโรงเกลือ วันที่ 9 กั
 อบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด

อบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) บริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ให้กับ พนักงานบริษัท สุรพลฟู้ดส์ จำกัด เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558
ตรวจสุขภาพเบื้องต้นในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์

ตรวจสุขภาพเบื้องต้นในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรโรงเรียนจุฬารัตน์ อินเตอร์ เฮลท์

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดมวลไขมันใต้ผิวหนัง
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดบริการตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้แก่ประชาชน

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดบริการตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้แก่ประชาชน

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดบริการตรวจคัดกรองโรคหัวใจให้แก่ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง โดย คุณจำเริญ หลำวรรณะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโฉลง ให้เกียรติ
 ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โรงเรียนศรีดรุณ

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โรงเรียนศรีดรุณ

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โรงเรียนศรีดรุณ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้จัดการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับนักเรียน โรงเรียนศรีดรุณ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558
หน้า
1
...
28
29
30
31
32
...
40
จำนวนทั้งหมด 395 รายการ