ข่าวสารและกิจกรรม

 หน้าแรก
 » ข่าวสารและกิจกรรม  แบ่งปันไปยัง facebook
จำนวนทั้งหมด 403 รายการ
หน้า
1
...
36
37
38
39
40
41
เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ นายแพทย์วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ พร้อมด้วย นายแพทย์สุชาย เหล่าวีรวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ และ นายแพทย์ชัยสิทธิ์ ศรีทองชัย ผู้อำนวยการสำนักแผนและยุทธศาสตร์กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เข้าเยี่ยมสวัสดีปี
อบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

อบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ให้กับ พนักงานบริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา
ร่วมกิจกรรมวันเด็ก หมู่บ้านสวนเก้าแสน บางปลา

ร่วมกิจกรรมวันเด็ก หมู่บ้านสวนเก้าแสน บางปลา

เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ ได้รับเกียรติจากหมู่บ้านสวนเก้าแสน ให้จัดกิจกรรมวันเด็ก
  อบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด

อบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) บริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ ได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) ให้กับ พนักงานบริษัท ไทยโอเชียนอุตสาหกรรม จำกัด ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา
 อบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) อบต.แพรกษาใหม่

อบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) อบต.แพรกษาใหม่

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ ได้เข้าอบรมให้ความรู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR) อบต.แพรกษาใหม่ เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา
ร่วมออกบูธในงาน อบต.ยิ้ม องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ร่วมออกบูธในงาน อบต.ยิ้ม องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ ได้รับเกียรติจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ให้ออกบูธตรวจสุขภาพและแสดงเครื่องมือทางการแพทย์แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 17-18 มกราคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา
ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ ได้รับเกียรติจาก บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ให้ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา
ร่วมงานวันเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

ร่วมงานวันเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ ได้ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
ร่วมงานวันเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ร่วมงานวันเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา
งาน

งาน "ตะลุยวันเด็ก" โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลจุฬารัตน์3 เทพารักษ์ ได้จัดงาน "ตะลุยวันเด็ก" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
หน้า
1
...
36
37
38
39
40
41
จำนวนทั้งหมด 403 รายการ