กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มอบเงินบริจาค "รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้" - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มอบเงินบริจาค "รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้" แบ่งปันไปยัง facebook

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ มอบเงินบริจาค "รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้"
           กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ นำโดย นายแพทย์กำพล พลัสสินทร์  กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท สมทบทุนช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุปาบึก แก่กองทุนเงินช่วยเหลือสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่านรายการ "รวมน้ำใจไทย ช่วยวาตภัยใต้" เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมในการบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" ที่สร้างผลกระทบต่อบ้านเรือน และระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนเพื่อช่วยฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยภาคใต้ ให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว เมื่อวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา ณ ห้องส่ง อาคาร 5 อาคารปฏิบัติการ บมจ. อสมท.

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900