ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา Mother Class ภายใต้หัวข้อ "การดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์และโภชนาการที่ดี" และหัวข้อ "การดูแลและส่งเสริมพัฒนาการทารกแรกเกิดหลังคลอด" โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา Mother Class ภายใต้หัวข้อ "การดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์และโภชนาการที่ดี" และหัวข้อ "การดูแลและส่งเสริมพัฒนาการทารกแรกเกิดหลังคลอด" โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แบ่งปันไปยัง facebook


      ขอเชิญคุณพ่อคุณแม่เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา Mother Class ภายใต้หัวข้อ "การดูแลคุณแม่ตั้งครรภ์และโภชนาการที่ดี" โดย พญ.ปนัดดา บรรยงวิจัย สูติ-นรีแพทย์ และหัวข้อ "การดูแลและส่งเสริมพัฒนาการทารกแรกเกิดหลังคลอด" โดย พญ.อัญมณี เชื้อเหล่าวานิช กุมารแพทย์อนุสาขาทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ในวันอาทิตย์ ที่ 27 มกราคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมกมล กานดา ชั้น 7 อาคาร A โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 1609 ต่อ 5079 คุณปรานันท์สร

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900