ขอเชิญร่วมงานเสวนา มะเร็ง รู้ทัน รักษาได้ ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมกมล-กานดา โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ขอเชิญร่วมงานเสวนา มะเร็ง รู้ทัน รักษาได้ ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมกมล-กานดา โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ แบ่งปันไปยัง facebook

      ขอเชิญร่วมงานเสวนา มะเร็ง รู้ทัน รักษาได้ โดยพญ.วรวรรณ บุญรักษา (อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหาร) เสวนาภายใต้หัวข้อ "รู้ทันมะเร็ง" และนพ.เอกกมล ไพบูลย์วัฒนพงศ์ (อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา) เสวนาภายใต้หัวข้อ "มะเร็งรักษาได้" ดำเนินรายการโดยพญ.ภิรญา ใจดีเจริญ (แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและอาชีวเวชศาสตร์)
ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมกมล-กานดา ชั้น 7 อาคาร A โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ร่วมงานฟรี!!! 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์ 1609 ต่อการตลาด  

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900