โครงการสถานพยาบาลในดวงใจ นพ.กำพล พสัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มโรงพยาบาล และคณะผู้บริหาร ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และเงินรางวัล แก่โรงพยาบาลจุฬารันต์ 3 อินเตอร์ - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » โครงการสถานพยาบาลในดวงใจ นพ.กำพล พสัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มโรงพยาบาล และคณะผู้บริหาร ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และเงินรางวัล แก่โรงพยาบาลจุฬารันต์ 3 อินเตอร์ แบ่งปันไปยัง facebook

    นพ.กำพล พสัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มโรงพยาบาล และคณะผู้บริหาร ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีรับมอบโล่และเงินรางวัล แก่โรงพยาบาลจุฬารันต์ 3 อินเตอร์ ที่ได้ยกย่องเป็นสถานพยาบาลในโครงการสถานพยาบาลในดวงใจ ที่ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม เมื่อวันที่ 3 กันยายนที่ผ่านมา...  

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900