มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา ส่งมอบ Modula ARI Clinic และ Patient Transportation Chamber แก่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา ส่งมอบ Modula ARI Clinic และ Patient Transportation Chamber แก่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ แบ่งปันไปยัง facebook

     คุณชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการ มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนา ส่งมอบ Modula ARI Clinic และ Patient Transportation Chamber แก่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ โดยมี พญ.รุ่งอรุณ สันทัดกลการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬารัตน์  3 อินเตอร์ เป็นตัวแทนรับมอบ
     มูลนิธิไทยซัมมิทพัฒนาในฐานะองค์กรเอกชนที่มีศักยภาพในการผลิตอุปกรณ์ที่เป็นที่ต้องการทางการแพทย์ ตระหนักถึงปัญหาความขาดแคลนทรัพยากรที่สำคัญในการทำงานของบุคคลากรด้านสาธารณสุข สำหรับการแก้ไขปัญหาหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  จึงจัดทำ โครงการมอบ 2 สิ่งประดิษฐ์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข ผู้เป็น "ด่านหน้า" ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19)  โดยผลิตและออกแบบตาม ข้อมูลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเพจ Open Source COVID Thailand และคณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ซึ่งอุปกรณ์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของแต่ละโรงพยาบาล โดยมีเป้าหมายในการช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อในโรงพยาบาล และระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ เพิ่มความปลอดภัย ความมั่นใจ และเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ดังกล่าวมีความแข็งแรง ติดตั้งถาวร รับรองการรักษาโรคอื่นๆ ที่ติดต่อในระบบทางเดินหายใจ เช่น วัณโรค เป็นต้น

   

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900