ศูนย์การแพทย์แผนไทย จุฬารัตน์ "งดให้บริการ"ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 64 ไปจนกว่าจะมีประกาศจากทาง จ.สมุทรปราการ - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ศูนย์การแพทย์แผนไทย จุฬารัตน์ "งดให้บริการ"ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. 64 ไปจนกว่าจะมีประกาศจากทาง จ.สมุทรปราการ แบ่งปันไปยัง facebook

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900