ประกาศศูนย์ความงามและชะลอวัย รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ประกาศศูนย์ความงามและชะลอวัย รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ แบ่งปันไปยัง facebook

เปิดให้บริการเฉพาะ  ตรวจโรคผิวหนัง และ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ความงาม จนกว่าจะมีประกาศจากทางจังหวัด

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ความงามและชะลอวัย  โทร.02-3121482 โทร.088-0025384

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900