เรียนเชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม chularat stroke teaching course โดย.นพ. สุรัตน์ บุญญะการกุล แพทย์อายุรศาสตร์ระบบประสาท - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » เรียนเชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม chularat stroke teaching course โดย.นพ. สุรัตน์ บุญญะการกุล แพทย์อายุรศาสตร์ระบบประสาท แบ่งปันไปยัง facebook

เรียนเชิญ ผู้สนใจ เข้าร่วมอบรม chularat stroke teaching course ในวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2564 ค่าลงทะเบียน ท่านละ 3,000 บาท

โปรแกรม  เลือก

สำรองที่ นั่ง  

ชำระค่า ลงทะเบียน 

ดาวน์โหลดคู่มือ งานอบรม chularat stroke teaching course

แสกนดาวน์โหลดคู่มือ งานอบรม chularat stroke teaching course

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900