ประกาศ "ปรับราควัคซีนทางเลือก Modernaใหม่ ราคาเข็มละ 1,650 บาท" - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ประกาศ "ปรับราควัคซีนทางเลือก Modernaใหม่ ราคาเข็มละ 1,650 บาท" แบ่งปันไปยัง facebook


ประกาศ "ปรับราควัคซีนทางเลือก Modernaใหม่ ราคาเข็มละ 1,650 บาท"

ตามที่กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ได้เปิดรับจองวัคซีนทางเลือก Moderna ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. - 1 ก.ค. 64 ในราคาเข็มละ 1700 บาท

ทาง โรงพยาบาลขอปรับราคา จองวัคซีนใหม่เป็นเข็มละ 1,650 บาท ตามที่สมาคมโรงพยาบาลเอกชนได้มีมติปรับราคาจองวัคซีนใหม่

สำหรับผู้ที่จองแบบชำระเงินเต็มจำนวน 1,700 บาท ทางโรงพยาบาลจะคืนเงินในจำนวน 50 บาทต่อเข็ม ณ วันที่ฉีด

ขอขอบคุณทุกท่านที่ ไว้วางใจ กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900