จัดกิจกรรม Like and Share โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » จัดกิจกรรม Like and Share โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ แบ่งปันไปยัง facebook

                เมื่อวันที่ 13 - 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ทางโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์
ได้จัดกิจกรรม Like & Share  เพื่อประชาสัมพันธ์หน้าแฟนเพจ Chularat Hospital Group
แหล่งสาระความรู้และข้อมูลข่าวสารของทางกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์


inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900