โครงการอบรมให้ความรู้ ครรภ์คุณภาพ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » โครงการอบรมให้ความรู้ ครรภ์คุณภาพ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์  แบ่งปันไปยัง facebook

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ ร่วมกับ บริษัท เนสเล่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง ครรภ์คุณภาพ
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900