เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี  แบ่งปันไปยัง facebook
  วันที่ 7 มกราคม 2558 นายแพทย์กำพล  พลัสสินทร์  กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์  พร้อมทีมงานนำกระเช้าเข้าเยี่ยม
 และสวัสดีปีใหม่  นายพัฒนพงศ์ จงรักดี นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี  เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในการเป็นPartner ที่ดีต่อกันเสมอมา

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900