ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) แบ่งปันไปยัง facebook

     เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์
    ได้ออกบูธจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กของ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900