ร่วมกิจกรรมวันเด็ก หมู่บ้านสวนเก้าแสน บางปลา - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ร่วมกิจกรรมวันเด็ก หมู่บ้านสวนเก้าแสน บางปลา แบ่งปันไปยัง facebook

        โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 เทพารักษ์ ได้รับเกียรติจากนิติบุคคลหมู่บ้านสวนเก้าแสน บางปลา
เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันเด็ก พร้อมบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้ปกครองที่มาร่วมงาน เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900