ออกบูุธตรวจสุขภาพเบื้องต้น หมู่บ้านกัสโต้ เทพารักษ์ และ บางนา - สุวรรณภูมิ - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ออกบูุธตรวจสุขภาพเบื้องต้น หมู่บ้านกัสโต้ เทพารักษ์ และ บางนา - สุวรรณภูมิ แบ่งปันไปยัง facebook
 เมื่อวันที่ 8 และ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับเกียรติจาก บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
เจ้าของโครงการกัสโต้ ทาวน์โฮม ให้ร่วมออกบูธตรวจสุขภาพเบื้องต้นและประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล ในงาน Open House หมู่บ้านกัสโต้ เทพารักษ์
และหมู่บ้านกัสโต้ บางนา - สุวรรณภูมิ

 

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900