ออกบูทตรวจสุขภาพเบื้องต้น งาน Amarin Baby and Kids Fair ไบเทคบางนา - Chularat 3 International Hospital

 Home
» News for Chularat » ออกบูทตรวจสุขภาพเบื้องต้น งาน Amarin Baby and Kids Fair ไบเทคบางนา แบ่งปันไปยัง facebook
       โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ได้รับเกียรติจาก บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
ร่วมออกบูทตรวจสุขภาพเบื้องต้น ได้แก่ ตรวจวัดความดันโลหิต และตรวจวัดระดับไขมันใต้ผิวหนัง ในงาน Amarin Baby&Kids Fair ไบเทค บางนา
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ.2558
.

inquiries and service at : Chularat 3 International Hospital

88/8-9 Theparak Rd. Km.14.5 TumbonBangpla AmperPangplee Samutprakarn 10540
Phone Number : 02-033-2900